How to make a game?


Wszystkie instrukcje zawarte są w grze!